Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o.

predstavitev   področja dela  |  kontakt  |  lokacija  |  povezave

PODROČJA DELA

  • Civilno pravo (pravno svetovanje, sestavljanje pogodb, tožb, rednih in izrednih pravnih sredstev in drugih vlog ter zastopanje strank v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi ter ustanovami na področjih, ki jih obsega obligacijsko pravo, pogodbeno pravo, odškodninsko pravo, stvarno pravo, nepremičninsko pravo, dedno pravo, družinsko pravo, urejanje dolžniško-upniških razmerij, izvršbe, nepravdne zadeve, razdružitev solastnine, urejanje meja, določitev nujne poti, ...)

  • Delovno in socialno pravo (pravno svetovanje, zastopanje delavcev, zastopanje delodajalcev, sestavljanje vseh vrst pogodb, priprava delovno-pravne dokumentacije, sestava internih aktov, socialno-varstvenih zahtevkov, sestavljanje in vlaganje tožb, rednih in izrednih pravnih sredstev ter drugih vlog, zastopanje strank v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, ustanovami in zavodi, ...)

  • Gospodarsko pravo (pravno svetovanje, sestava gospodarskih pogodb, sestava predlogov internih aktov, pogodb in drugih dokumentov s področja statusnega prava gospodarskih družb, zadrug in prava finančnega poslovanja, zastopanje in sestavljanje tožb, rednih in izrednih pravnih sredstev v gospodarskih sporih pred sodišči, sestavljanje vlog in zastopanje na področju stečajnega prava, insolventnega prava, prava intelektualne lastnine pred sodišči in drugimi državnimi organi, ...)

  • Kazensko in prekrškovno pravo (pravno svetovanje, zagovarjanje obdolžencev v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje zasebnih tožb, vlaganje pritožb in drugih rednih in izrednih pravnih sredstev ter vlog, zastopanje oškodovancev, ...)

  • Upravno pravo (pravno svetovanje, priprava vlog, zastopanje v upravnih postopkih, vlaganje pritožb in ostalih pravnih sredstev ter tožb v upravnih sporih, ...)

  • Ustavno pravo (pravno svetovanje, sestava vlog in zastopanje strank v ustavnih sporih ter kršitvah človekovih pravic in svoboščin, ...)

Odvetnik Marko Štamcar je vpisan tudi v naslednje sezname:

  • Brezplačna pravna pomoč na okrožnem sodišču v Novem mestu
  • Brezplačna pravna pomoč na Delovnem in socialnem sodišču
  • Zagovorniki v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti
  • Mediatorji in komediatorji na Okrožnem sodišču v Novem mestu


Delo odvetnika


Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu samostojen, neodvisen in dejavnost opravlja kot svobodni poklic. Dober odvetnik po svojih najboljših močeh zastopa in varuje pravne koristi in interese svojih strank. Kot odvetnik v Novem mestu nudi Marko Štamcar strankam pravno pomoč po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih. V okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Pri zastopanju strank ravna vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. Odvetnik dela na podlagi pooblastilnega razmerja v imenu stranke. Zaupanje stranke je osnovno vodilo dela vsakega dobrega odvetnika, zato vse kar mu stranka zaupa, varuje kot strogo tajnost, k temu pa so zavezane tudi druge osebe, ki delajo v odvetniški pisarni.

Novi trg 11, 8000 Novo mesto | Tel: 07/ 33 80 160 | Fax: 07/ 33 80 161 | E-naslov: odvetniska_pisarna_stamcar@t-2.net
© Vse pravice pridržane - Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o.